O B A V E Š T E NJ E! Corona virus stopirala putovanja

Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima uvedenog vanrednog stanja o ograničenju kretanja građana internet turistička agencija Online Travel će za vreme trajanja vanrednog stanja privremeno ukinuti mogućnost dolaska u agenciju I direktnog kontakta radi informacija, konsultacija I rezervacija.

Do opoziva Vanrednog stanja bićemo vam na raspolaganju za pružanje svih informacija putem:

Telefon 011 28 30 679,

mob telefon 065 2 303 305

Viber 064 147 58 19

e-mail: info@onlinetravel.rs

  • Sva turistička putovanja ugovorena do 15.05.2020.g., odnosno do okončanja vanrednog stanja otkazuju se. Putnicima koji su uplatili aranžamane sa realizacijom istih do 15.05.2020 će biti    ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja u periodu od godinu dana od dana planiranog putovanja. (Ukoliko je OTP imao dokazive stvarne troškove po pitanju realizacije putovanja, ukupan iznos obaveze se umanjuje za taj iznos.)
  • Sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020.g. realizovaće se u skladu sa ugovorom. YUTA će u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i preporukama nadležnih organa, kao i Svetske zdravstvene organizacije, u zavisnosti od situacije, početkom maja meseca dati dalje preporuke u vezi letnjih putovanja.

U saradnji sa resornim ministarstvom pratimo situaciju i postupamo odgovorno i za privredu i za putnike.

Želimo vam dobro zdravlje i još puno lepih putovanja!

Vaš Online Travel