Last minute ponuda

Last minute Online travel

Uplatom od 20€ stičete pravo da prvi saznate i rezervišete  smeštaj iz last minute ponude u željenom terminu!

CEO IZNOS OD 20 € ULAZI U CENU ARANŽMANA IZ LAST MINUTE PONUDE!!!

Kako se radi o last minute ponudama ne možemo u ovom trenutku garantovati smeštaj u željenoj vili.

 GARANTUJEMO :

  • Da ćete prvi saznati za last minute ponude u terminu za koji ste zainteresovani.
  • Da možete napraviti izbor iz kompletne last minute ponude na svim destinacijama I objektima.
  • Da, ukoliko Vam raspoloživa last minute ponuda ne odgovara, novac može ostati deponovan za neko sledeće putovanje u bilo kom terminu.
  • Nema nikakve naknade ili penala za odustajanje od last minute ponude koju ste unapred uplatili.
  • Ukoliko Vam ništa, od gore ponuđenog, ne odgovara možete tražiti povraćaj novca. Novac, u punom iznosu izvršene uplate, će biti na Vašem računu najkasnije 3 dana od dana prijema zahteva za povraćaj novca.