Lukovska Banja

Lukovska Banja se nalazi na jugu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika. Postaje sve poznatije turističko mesto koje rado posećuju kako turisti tako I oni kojima je potrebna medicinska rehabilitacija.

Ova banja je dokaz kako bogatstvo prirode, uz ulaganje i rad su uslovi koji brzo i lako jednoj destinaciji omoguće sve uslove za razvoj turizma.

Ovo je najviša banja u Srbiji jer se nalazi na 681 m nadmorske visine. Okružena je visovima od preko 1000 metara, tako da ima prijatnu umerenu klimu.
Karakterišu je netaknuta priroda šumovitog Kopaonika i kristalno čist vazduh.

Ima veliki broj izvora mineralnih voda koje su različitog sastava i temperature. Prema izdašnosti ovih izvora (preko 100 l/s), spada u najbogatije u zemlji.

Hotel Jelak - Lukovska Banja

Hotel Jelak - Lukovska Banja

Lukovska Banja
Izaberete Lukovsku Banju za mesto svog odmora! Banja vam pruža idealne uslove da boravak provedete Detaljnije
Hotel Kopaonik - Lukovska Banja

Hotel Kopaonik - Lukovska Banja

Lukovska Banja
Lukovska Banja vas zove! Izaberete Lukovsku Banju za mesto svog odmora! Banja vam pruža idealne uslo Detaljnije