Grčka – novi protokol i PLF obrazac

Svi putnici koji ulaze u Grčku (avio prevozom, sopstvenim prevozom, bus prevozom) moraju da popune PLF obrazac (Passengers Locator Form) najkasnije 48h pre ulaska u Republiku Grčku.

PLF obrazac

Počevši od 1. jula 2020. godine, svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF.

Link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/

Najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju potrebnio je popuniti obrazac sa informacijama o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj.

QR kod

Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.

Nasumična testiranja

Na osnovu očitanog QR koda zdravstveni tim će odlučiti da li će se obaviti testiranje ili će putnici bez dodatnog zadržavanja nastaviti put.

Putnici kojima se obavi testiranje na novi koronavirus SARS-CoV-2 u obavezi su da ostanu u samoizolaciji  na adresi svog krajnjeg odredišta u Grčkoj.

Podaci putnika se unose u informativni sistem EODI koji je povezan sa registrom COVID. To omogućava lakše pronalaženje kontakata u slučaju da je test pozitivan. Po završetku skrininga putnici ulaze u Grčku. Dobijaju se uputstva o samoizolaciji dok se ne objave rezultati njihovog skrininga.

Svi putnici moraju poštovati sve neophodne mere preventivne higijene (upotreba maski i fizičko / socijalno distanciranje).