PUTOVANJE I TRANZIT KROZ REPUBLIKU BUGARSKU

ULAZAK U REPUBLIKU BUGARSKU

Informacije o epidemiološkoj situaciji i protivepidemiološkim merama u R. Bugarskoj možete pronaći na sajtu: https://coronavirus.bg/bg/news
Informacije su podložne promenama na dnevnom nivou.

Poslednjom Naredbom bugarskog ministra zdravlja br. RD-01-443 od 30. jula 2020. godine (u primeni od 31. jula do 31. avgusta 2020. godine)državljani R. Srbije izuzeti su od zabrane ulaska u R. Bugarsku.

Državljani R. Srbije mogu u R. Bugarsku ulaziti bez negativnog PCR testa ako dolaze iz:

 • država članica EU ili Šengenskog sporazuma (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan),
 • Ujedinjenog Kraljevstva
 • V. Britanije i S. Irske,
 • Australije,
 • Kanade,
 • Gruzije,
 • Japana,
 • Maroka,
 • Novog Zelanda,
 • Ruande,
 • Republike Koreje,
 • Tajlanda,
 • Tunisa,
 • Urugvaja,
 • Jordana i
 • Ukrajine.

Državljani R. Srbije moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (računajući od momenta testiranja), ako dolaze iz R. Srbije i svih trećih zemalja (osim onih navedenih u prethodnom pasusu).

Priznaju se rezultati testova iz svake laboratorije u R. Srbiji, koja vrši PCR testiranje.

U dokumentu kojim se potvrđuje negativan rezultat PCR testa, treba da bude navedeno:

1) ime i prezime lica, napisano na isti način kao i u putnoj ispravi;

2) podaci o laboratoriji koja je izvršila testiranje (naziv, adresa i drugi podaci za kontakt);

3) datum kada je izvršeno testiranje;

4) latinicom ispisan naziv metoda testiranja (PCR) i negativan rezultat (Negative), koji omogućavaju tumačenje dokumenta.

Izraz: „država iz koje lice dolazi“ (u R. Bugarsku) označava državu – polaznu tačku njegovog putovanja, nezavisno od države boravka ili prolaska preko drugih država u toku putovanja.

Državljani R. Srbije koji u R. Bugarskoj imaju odobren stalni, dugoročni ili produženi boravak, a ne poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata u slučaju kada je to potrebno, podležu obavezi karantina u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana.

Državljanima R. Srbije, koji tranzitiraju preko teritorije R. Bugarske bez zadržavanja, nije potreban negativan PCR test.

 

Link prema informaciji na web sajtu Ambasade R. Srbije u Bugarskoj: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/