Prolom Banja

Prolom Banja

Things to do - general

Prolom Banja se nalazi na jugu zemlje I poznata je, pre svega, po svojoj lekovitoj Prolom vodi. Prolom voda je jedinstveni dar prirode! Da bi vam ga što više približili sve je postavljeno tako da stalno budete u kontaktu sa Prolom vodom. Prolom voda pripada retkoj grupi voda visokih balneoloških vrednosti: visoko alkalna (pH 8,8-9,2), niskomineralizovana (suvi ostatak 148 mg/l), bikarbonatna. Na ovoj lekovitoj vodi se zasnivaju svi zdravstveni programi.

Hotel Radan - Prolom Banja

Hotel Radan - Prolom Banja

Prolom Banja
Magično privlačna Prolom Banja Vreme za odmor i opuštanje je preko potrebno, jer je to način da saču Detaljnije