Opis

Smeštaj je u modernom studentskom domu – hostelu koji je projektovan i izgrađen specijalno za polaznike Letnje škole. Nalazi se na gornjem spratu školske zgrade. Ima 10 /2 soba i 5/1 soba. Sobe su skromno opremnjene ali veoma lepo i funkcionalno. Po tri sobe su u segmentu i dele jedno kupatilo.

Škola srpskog jezika i kulture u Valjevu predstavlja primer savremene istraživačke prakse protkane stvaralačkom inovativnošću.

Ovaj prostor je mesto koje jednostavno podstiče socijalne odnose. Arhitekte, autori su za realzaciju ovog  projekta dobili nagradu u kategoriji ‘Arhitektura’ na 38. Salonu arhitekture u Beogradu 2016 godine.

 

S obzirom da se edukativne aktivnosti škole odvijaju u više formi grupnog i individualnog rada, arhitekti su predvideli mogućnost proširenja dela radnog prostora u prizemlju otvaranjem zidne staklene pregrade tako da se učionice mogu “proširiti” prema dvorišnom platou. Plato je povezan  baštom sa drvenim tribinama. Ovakvim arhitektonskim rešenjem polaznici škole imaju na raspolaganju niz prostornih i funkcionalnih opcija. Mogu učiti i raditi  u zatvorenim i otvorenim učionicama, u dvorištu ili na travi pod krošnjama drveća (za učenje, diskusije, prezentacije, sastanke, letnji bioskop i dr.).

U sklopu škole je kuhinja koja je polaznicima na raspolaganju. Ishrana za decu iz dijaspore je uključena u cenu i podrazumeva pun pansion (doručak, ručak i večera), sa domaćim tradicionalnim jelima i u atmosferi srpskog gostoprimstva. Školska kuhinja nije predviđena za pripremu hrane na veliko tj restoranske usluge.

Obroci za decu će se donositi iz obližnjeg restorana.  Ako imate specijalne želje u vezi sa hranom (npr. vegetarijanac ste ili imate druge navike u ishrani), molimo Vas da nas kontaktirate radi preciznijih dogovora.

Valjevo se nalazi u  Zapadnoj Srbiji, u Kolubarskom okrugu, na oko 95 km jugozapodno od Beograda. Ima oko 60 000 stanovnika dok cela opština broji oko 95 000 stanovnika.  Gradsko jezgro je smešteno u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara. Valjevo se ubraja među najstarija gradska naselja Srbije i spada među veća i razvijenija naselja u Srbiji. Nalazi se na prosečnoj nadmorskoj visini od 185 metara.

Tokom istorije srpskog naroda Valjevci su često imali istaknutu ulogu u pokretima za nacionalno oslobođenje, ali pored vojskovođa i narodnih vođa Valjevo je dalo značajne književnike, umetnike i naučnike.

Ime Valjevo se po prvi put sreće u jednom dokumentu sačuvanom u Historijskom arhivu u Dubrovniku iz 1393. godine. Od tada naselje ima više od šest stotina godina potvrđenog kontinuiranog postojanja.
Valjevo je u blizini više važnih saobraćajnica, kao što su Ibarska magistrala, magistralni put koji vodi ka Jadranskom moru, Bosni i Hercegovini, Mačvi i Vojvodini, kao i pruga Beograd-Bar.

Mnogo je razloga zašto se Valjevo izdvaja kao autentična turistička destinacija. Bogatstvo i uklopljenost kulturnog nasleđa u turistički atraktivna prirodna područja  (klisura reke Gradac, Jablanica, valjevske planine) zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i dobroj saobraćajnoj povezanosti lako su dostupne putnicima i turistima koji žele da upoznaju ovaj kraj.

U gradu pažnju privlače: Tešnjar, Knez Miloševa ulica, Muselimov konak,  Narodni muzej Valjevo, Desankin venac, Moderna galerija. U neposrednoj blizini grada kao posebne celine, izdvajaju se: Divčibare, Brankovina, Petnica, Manastiri: Lelić, Ćelije, Pustinja, Jovanja, Gračanica, Dokmir, Bogovađa..

Valjevski kraj privlači ekskurzioni turizam (đaci, studenti, penzioneri…), verski (Lelić, Ćelije, Pustinja, Jovanja, Gračanica, Dokmir, Bogovađa…), obrazovni (edukativne radionice), sportski (planinarenje, biciklizam, slobodno penjanje…), manifestacioni (JU džez fest, Tešnjarske večeri, Dani maline, Dani gljiva, Lekovitim stazama valjevskih planina…) i seoki turizam.

Osnovne informacije

Putovanja, putovanje kroz znanje – Radionica srpskog jezika i kulture.

Pun pansion obuhvata uslugu: noćenje, doručak, ručak i večera.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan Smeštaj u studentskom domu koji se nalazi u prostorijama škole. Ručak. Dobrodošlica i kratko upoznavanje sa programom Radionice i testiranje znanja jezika.  Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

2. dan – Doručak. Svečano otvaranje Letnje škole I časovi prema dnevnom rasporedu. Ručak. Obilazak Valjeva u pratnji licenciranog turističkog vodiča. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

3– 13/19 dan – Doručak. Program Radionice srpskog jezika i kulture prema dnevnom rasporedu aktivnosti. Ručak. Slobodno vreme. Večera. Noćenje. Po dogovoru subotom i nedeljom izleti prema izboru – fakultativno.

14/20 dan -  Doručak. Napuštanje soba do 10:00h. Svečano zatvaranje Letnje škole,  podela sertifikata i diploma. (10-11 h ).

Mesto polaska

 • Individualno

Vreme polaska

 • Individualno

Vreme povratka

 • Individualno

Sadržaj

 • Kuhinja
 • Kupatilo
 • Parking
 • WiFi

Termini putovanja

30.06.2018 – 13.07.2018.

24.06.2018 – 13.07.2018.

Aranžman obuhvata

 • kurs jezika, 20 časova nedeljno (40/60),
 • kurs kulture, 2 časa nedeljno (4/6),
 • nastavni materijal za kurseve,
 • smeštaj u dvokrevetnoj sobi,
 • Pun pansion (doručak, ručak i večera)
 • korišćenje kuhinje,
 • slobodan pristup Internetu u školi - wi-fi,
 • smeštaj za nastavnika pratioca grupe,
 • obilazak Valjeva u pratnji licenciranog turističkog vodiča
 • organizaciju putovanja

Aranžman ne obuhvata

 • Prevoz od mesta boravka do Valjeva.
 • Transfer do smeštaja. Na vas zahtev možemo organizovati transfer iz Beograda ili nekog drugog mesta.
 • Fakultativne izlete
 • Boravišnu taksu
 • Putno osiguranje

Cena aranžmana

Preuzmi cenovnik

Cena aranžmana Radionca srpskog jezika I kulture:

Paket aranžman za 14 dana – 529 €

Paket aranžman za 20 dana – 719 €.

SMEŠTAJ TERMIN CENA BROJ ČASOVA

Srpski jezik + kulturni seminar

Broj radnih dana Boravak – Broj

noćenja / dana

1/2

Pun pansion

30.06.2018 – 13.07.2018. 529€  40  + 4

(20 + 2 časa nedeljno)

10 13/14
1/2
Pun pansion
24.06.2018 – 13.07.2018 719 € 60  + 6

(20 + 2  časa nedeljno)

15 19/20

 

NAČIN PLAĆANJA:

Profakturom - 30% cene aranžmana prilikom potvrde rezervacije smeštaja a ostatak 15 dana pre početka kursa.

 

Izleti – FAKULTATIVNO ne ulaze u cenu kursa
Predlog izleta u Letnjoj školi smo napravili tako da Vas bolje upoznaju sa živopisnom Srbijom. Izleti se organizuju vikendom: subotom i nedeljom. Na raspolaganju smo vam oko donošenja odluke koje izlete želite da uključite u program Radionice srpskog jezika i kulture:

razgledanje Beograda (prestonica Srbije),

izlet - obilazak srednjevekovnih manastira u Zapadnoj Srbiji, izlet u Petnicu (Istraživačka stanica Petnica, Petnička pećina, Petničko jezero, Sportsko-rekreativni centar Petnica), izlet u istorijski kompleks Brankovina,

 

Rekreacija
U toku Letnje škole možete se baviti sportom u slobodnom vremenu. U gradu Valjevu postoji otvoreni bazen, brojne teretane, kursevi aerobika, tereni za tenis, fudbal, košarku, atletiku i mini-golf. Grad takođe raspolaže sa ergelama sa konjima za jahanje. Takođe možete povoljno iznajmiti bicikl. Grad je pogodan za džogiranje i sve ulične sportske aktivnosti jer je izuzetno čist, nezagađen i u neposrednom kontaktu sa prirodom.

Minimalan broj učesnika za realizaciju ovog programa je 10 polaznika Letnje škole.

Doplata za smeštaj u 1/1 sobi je 140€ za boravak od 2 nedelje i 200 € za boravak od 3 nedelje

Napomene

CENA PODRAZUMEVA MINIMALNI BROJ POLAZNIKA – 10 UČENIKA PO GRUPI:

GRUPA br 1. Uzrast od 12 do 15 godina.

GRUPA br 2. Uzrast od 15 do 18 godina.

 Dnevni raspored aktivnosti u toku radne nedelje.

Časovi 1-2 Odmor Časovi 3-4 Odmor Kulturni seminar
09:00- 10:30 10:30-10:50 10:50-12:20 Slobodno vreme 18:00- 19:30

sreda

 

Minimalan broj učesnika za realizaciju programa Radionica srpskog jezika I kulture je 10 polaznika Letnje škole.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

 

Ciljevi projekta:
1. Učenje i usavršavanje znanja iz srpskog jezika za sve nivoe (početni, srednji i napredni maternji);
2. proučavanje kulture Srba, njenih tradicionalnih vrednosti i modernih težnji;

3. život u autentičnoj srpskoj sredini, uspostavljanje kontakata sa autentičnim Srbima i razmena iskustava i pogleda sa njima.

Kurs srpskog jezika
Učešćem na kursu srpskog jezika stičete nove i usavršavate svoje postojeće jezičke sposobnosti. Na osnovu klasifikacionog testa koji sprovodimo prvi dan po dolasku na Letnju školu, svi polaznici se dele u radne grupe sa sličnim jezičkim sposobnostima. Postoji više grupa: početna, srednja i napredna grupa za maternji jezik. Svaka grupa ima odgovarajući program i lektore i radi odvojeno. Akcenat se stavlja na komunikativne sposobnosti polaznika. Teorijski, tj. sistemski aspekt jezika predstavlja se adekvatno potrebama svakog nivoa. Predavanja počinju u 9:00 i završavaju se u 12:20 svakog radnog dana, što znači da imate 10 odnosno 15 radnih dana.

Kulturni seminar
Kulturni seminar se sastoji od  predavanja na različite teme, kao na primer: Radionica srpskog narodnog pevanja, Radionica srpskog narodnog igranja, Radionica srpske narodne kuhinje, Radionica srpskog nacionalnog pozorišta, Kulturna istorija Srba, Srpska religija, Stari zanati u Srbiji, Srpska istorija dvadesetog veka, Srpski jezik, Srpska lepa umetnost, Srpska arhitektura. Aktivnosti se održavaju  jednom  nedeljno u trajanju od po 2 školska časa. Teme su prilagodjene uzrastu i interesovanjima.

 

Rezerviši

Molimo Vas da popunite sva polja kako bi smo mogli da Vas kontaktiramo povodom Vaše rezervacije!
 • Unesite ime aranžmana tj ime vile ili hotela. Ukoliko imate bilo kakve dodatne napomene unesite ih ovde.